Duurzaam met... AE3 - AQUATIC ENVIRONMENTAL & ECOLOGICAL ENGINEERING AQUATIC  objecten en termen die met water te maken hebben. ENVIRONMENTAL ENGINEERING  … Omgevingsfactoren in verstoorde aquatische ecosystemen zó modificeren - dikwijls via grote ingrepen - dat er een verschuiving plaatsvindt naar een stabieler ecosysteem. ECOLOGICAL ENGINEERING … In een kunstmatig geoptimaliseerde omgeving de biologische processen en ecologische relaties tussen water-organismen onder controle hebben, o.a. met als resultaat een optimale scheiding tussen bruikbare biomassa en schoon water.
Home Expertise Contact
adviesbureau voor duurzaam watergebruik WAT…  Adviezen/ontwerpen om water van de gewenste kwaliteit te krijgen: op een duurzame wijze; in kunstmatige of natuurlijke systemen; HOE… Door sturing van fysische, chemische en biologische factoren: schoon, bruikbaar water maken en reststoffen winnen met economische waarde; beheersinstrumenten aanreiken die een ecosysteem beter doen functioneren.
Projecten