ECOLOGICAL ENGINEERING
In een kunstmatig geoptimaliseerde omgeving de biologische processen en ecologische relaties tussen water-organismen onder controle hebben, o.a. met als resultaat een optimale scheiding tussen bruikbare biomassa en schoon water.
VOOR WIE?   land- en tuinbouwbedrijven, andere kwekerijen; intensieve veehouderij; kwekerijen van zee-groenten, vis, schaal- en schelpdieren; agrarische industrie; ecologische woningbouw; bewoners van landelijke gebieden; gemeenten en waterschappen; Niemand wil water verspillen, daarvoor wordt het te duur. Veel wordt al gedaan om te besparen, maar er kan nog veel meer. Ook in uw situatie ...? AE3 biedt zijn diensten aan om nieuwe oplossingen te bedenken: We betalen veel voor leidingwater en toch komt het uiteindelijk in het grondwater en het oppervlaktewater terecht; als dat al kan, is het met moeite te verbeteren. We betalen lozingsheffingen om het te láten doen. Is het niet beter om gesloten watercycli te maken? Cycli maken op lokale bedrijfsschaal met hergebruik van schoon water als eerste; een goede afgeleide daarvan is het daaruit terugwinnen van nuttige stoffen: ‘haal eruit wat erin zit’ ! Voor zoet, brak en zout water: het verzorgen van voedingssystemen met diverse algen in kweeksystemen voor schelp- en schaaldieren en vis, ook in hatcheries en nurseries. Stikstof en fosfaat in de ideale ‘balans’ in het water brengen uit diverse stromen (effluent, grondwater) en omzetten in algen biomassa.  AE3 wil u helpen het waterverbruik duurzaam te besparen: Efficiënt omgaan met het gebruikte water: u laat waterorganismen het biologische en chemische werk doen; met ‘zuivering op maat’ halen zij de ‘rest’ eruit - die vervolgens nuttig wordt gebruikt door uzelf of anderen (mest, voedsel, andere biobased producten), en u maakt een interne cyclus van maximaal schoon water. Zo spaart u water voor uw bedrijf, woonwijk of bouwland; het milieu wordt er beter van, én u maakt BIOBASED producten waar uzelf of anderen nut van kunnen hebben. Het haalbare doel... AE3 zal uw situatie in kaart brengen, maatwerk leveren om het water in een interne cyclus te brengen om de kwaliteit te optimaliseren, en voor het restproduct een bewerking of een bestemming te vinden. Deze resten kunnen waarde voor u hebben, maar ook voor anderen. AE3 helpt met het leggen van contacten tussen leverancier en potentiële gebruikers van de reststoffen. Het streven is naar een hoge economische waarde van het restproduct. Speurwerk daarvoor kan AE3 doen. Maar: geen wonderen... Met ECOLOGICAL ENGINEERING kan niet alles uit waterkringlopen worden benut; er kunnen o.a. giftige resten zijn. Als die niet biologisch/chemisch kunnen worden omgezet/afgebroken, is bioremediatie een optie: met waterorganismen (algen, planten...) optimaal de schadelijke stoffen ophopen in hun biomassa, en die vernietigen - of duurzamer nog: immobiliseren in ‘nuttige’ materialen zoals bioplastics en vezels.