Home Advies en Onderzoek Contact Projecten
Met kennis van ecologische relaties en processen, fysica en chemie van water, die werd toegepast in een combinatie waterzuivering/biomassakweek, en in integraal waterbeheer, geeft AE3 advies aan bedrijven, instanties en overheden die oplossingen zoeken voor duurzaam (her)gebruik van water.
AE3 beweegt zich op het terrein van de toegepaste aquatische ecologie – op het raakvlak van techniek en ecologie. Met de bovengenoemde expertise kan AE3 oplossingen bieden voor diverse problemen met het gebruik van water in processen, en met het (oppervlakte) waterbeheer.
AE3 is het onderzoek- en adviesbureau van dr.ir. Jan W Rijstenbil. Hij studeerde waterzuivering (met  natuurbeheer, bodemfysica/chemie) en werkte meer dan 25 jaar als aquatisch ecoloog met specialisatie algen: zouttolerantie; stikstofassimilatie; chemie en toxiciteit van metalen; oxidatieve stress; ontwerp van algenkweek- en watercirculatiesystemen. Overig onderzoek: aangroei van mosselen; invloed van zoute kwel op de zuurstofdynamiek in brakke binnenwateren. Jan leidde onderzoek in een EU project over macroalgen-bloei in zoute en brakke lagunes, en was coördinator van een EU project PHOBIA met als topic de ontwikkeling van fototrofe biofilmen én hun toepassing in een helofytenfilter en een reactor. Dat idee werd bij AE3 doorontwikkeld tot een fototrofe biofilm reactor. Jan is als adviseur betrokken bij  waterbouwkundige projecten die mede ten doel hebben het ecologische herstel van zoute lagunes (in de Middellandse Zee en de Rode Zee).
Algen (plankton, benthos, perifyton) kunnen de sleutel zijn voor de oplossing van het probleem; AE3 Consultancy verricht (kwalitatief en kwantitatief) microscopisch onderzoek.