Home Advies en Onderzoek Contact Expertise
FOTOTROFE BIOFILMEN, NUT IN DE NATUUR EN IN EEN REACTOR - SPEURWERK 2006-2013+ Op ondergedompelde vaste oppervlakken in voedselrijk water ontstaan ‘fototrofe biofilmen’ die enkele mm dik kunnen zijn. Dit perifyton (eencellige kolonie-algen en draadwieren) groeit o.a. op rietstengels in helofytenfilters (constructed wetlands) gevoed met rioolwaterzuivering-effluent; in samenwerking met het Waterschap Zeeuwse Eilanden zijn de groei van het perifyton en de opslagcapaciteit van stikstof, fosfaat en zware metalen gemeten. AE3 heeft daarop een eenvoudige fototrofe biofilm reactor, de STACK FBR©, ontworpen; deze is gebouwd op de HZ University of Applied Sciences (Vlissingen). Uit afvalwater (van o.a. een viskwekerij) werd fosfor en stikstof verwijderd, tot 0,25 g P/m2/dag en 0,40 g N/m2/dag bij een biomassa productie van 40 g droog/m2/dag. Een deel van de productie bestaat uit exopolymeren (waardevolle polysacchariden) welke zorgen voor het contact met de ondergrond en voor de samenhang van het perifyton (draadvormige eencellige algen). Dit perifyton is met succes getest als voedsel voor zeedieren: alikruiken, zagers en mossels groeiden ervan. Het perifyton bevatte 11% vetzuren (3% omega-3 vetzuur) op drooggewicht basis.  Tot 2013 heeft AE3 in een IPC project met Van Antwerpen Milieutechniek gewerkt aan een testreactor voor de geautomatiseerde kweek en oogst van perifyton. De condities voor enten, kweken en oogsten werden getest en op basis daarvan bouwde Franken-Inox de testreactor. Deze is nu gereed voor demonstratie met diverse typen water; diverse effluenten worden met deze nieuwe STACK FBR© verder ontdaan van milieubelastend stikstof en fosfaat. De FBR kan worden opgeschaald voor de scheiding van voedselrijke biomassa en schoon water in b.v. de aquacultuur en de agro-industrie.    EEN ALGEN WEGWIJZER - 2010-2011    Velen willen algen kweken, maar lopen tegen problemen op. In opdracht van de HZ    University of Applied Sciences en Syntens heeft AE3 een gids gemaakt waarin is    beschreven hoe algen groeien, hun relatie tot de kweekomstandigheden, en de    wijze waarop gekweekt kan worden, met verwijzingen naar de vakliteratuur. Deze    Algenwegwijzer biedt de HZ studenten en starters in (aquacultuur) bedrijven hulp    bij het opzetten van hun open vijvers en gesloten fotobioreactoren. AE3 is nauw    betrokken bij het onderzoek van de HZ naar het gebruik van grondwater (zie onder)    en inzet van ultrasone behandeling (zie onder) in de aquacultuur van ZW-Nederland. ONTWERPEN EN SIMULEREN VAN DE WERKING VAN FOTOBIOREACTOREN - 2008-2013+ Het ontwerp van reactoren (plaat- en buisreactoren) moet goed worden afgestemd op de hoeveelheid licht die de algen gemiddeld ‘invangen’, dus de ratio belicht oppervlak versus inhoud is wat telt voor de reactor. Niet elke alg groeit op elk type water. Niet elk water heeft een goede samenstelling, er moet soms wat aan veranderd worden. Als eindtoets is dan het mathematisch modelleren (simuleren) van micro-algen groei, productiesnelheid en oogst nodig. Met zo’n model kan dan een op maat gesneden kweeksysteem opgezet worden. AE3 voerde voor Colsen BV (Hulst) en Van der Endt (Yerseke) een literatuur onderzoek en berekeningen uit, voor het kweken van micro-algen in gesloten bioreactoren.   METHODEN OM ALGEN IN OPEN SYSTEMEN TE KWEKEN 2007-2013+ De kweek in open lucht introduceert vaak infecties van concurrerende algen, en van algen-eters. Ultrasone behandeling wordt ingezet om ongewenste organismen af te doden. AE3 speurt met de HZ en Van Antwerpen (Borssele) naar een optimalisatie van ultrasone behandeling: én voor de bestrijding van ongewenste waterorganismen en biofilm/fouling én voor de kweek van algen monoculturen in open water.  AFSTEMMEN WATERKWALITEIT OP WATER-ORGANISMEN - R&D 2012+ Als voorbeeld de kwaliteit van grondwater. Zoute waterlagen vinden we op diepten tussen 5 en 250 meter. Het water bevat (in beginsel) veel voedingszouten. De verwachting is, dat zout grondwater heel geschikt is voor de kweek, bv van algen. De praktijk leert echter dat, zodra het grondwater in evenwicht komt met de atmosfeer, er chemisch zoveel verandert, bv een ‘scheve’ ionen-balans en verdwijnen van fosfaat, dat het water ongeschikt is voor de kweek. AE3 speurt naar methoden om uit grondwater (plus andere ‘afval’ stromen...) een gebalanceerd groeimedium te maken voor de aquacultuur… MACROALGEN HALEN NUTRIËNTEN UIT EFFLUENT VAN AQUACULTURES - SPEURWERK 1996 -2010 Zeesla en darmwier (Ulva), evenals borstelwier (Chaetomorpha) zijn getest als biofilter voor afvalwater; deze groenwieren hebben weinig waarde. Voor sommige effluenten zijn perifyton biofilmen echter beter hanteerbare en effectievere biofilters. PROJECT LAC DE TUNIS - 1984-1988 - 1996-2003 In beide lagunes was er decennialang een extreme bloei van fytoplankton en zeesla. De voedselrijke modderbodem  werd gebaggerd; getijsluizen werden gebouwd voor een betere circulatie over de lengte van de lagunes. Er werd een hydrologie/ecologie simulatiemodel gemaakt van de lagunes, om het beste doorspoel-scenario te bepalen.   PROJECT JEDDAH CITY CENTRE REDEVELOPMENT - 2001-2006+  Een project voor UDC Jeddah waarin AE3 en Arcadis/Alkyon werkten voor Aveco de Bondt. De huidige vervuilde toestand van de lagunes, grenzend aan de oude stad, is in kaart gebracht. Op basis van een hydrodynamisch en een ecologisch model (AE3) is een plan van aanpak gemaakt ter verbetering van de waterkwaliteit. Het laatste model berekent o.a. het effect van verbeterde waterbeweging op het ecologische herstel in de lagunes en in grotere baai van Jeddah, waarin nog koraal voorkomt. TOEKOMST AFSLUITDIJK - FASE 1 (2008) Studie naar een balans tussen landschap, ecologie, economie, waterhuishouding, veiligheid, enz. Aan deze studie namen ook deel, binnen het consortium Grietje Bosker: Aveco De Bondt, Van Hattum en Blankevoort, TNO, AT Osborne, Movares, Archipelontwerpers, Transatlantis. AE3 nam voor zijn rekening: natuurherstel Waddenzee/ IJsselmeer, zout-zoetgradiënten; zoetwater in spaarbekkens; zilte landbouw in ‘wisselpolder’ systemen; wieren voor bio-energie.   
PROJECTEN AE3 Stack-FBR© - fotobioreactor die algen biomassa én schoon water levert Wegwijzer voor het kweken van algen Gebruik van grondwater voor het kweken van water-organismen Effecten van ultrasoon op water-organismen Microscopische analyses van algen en andere kleine water-organismen Rekenmodellen voor het schoonmaken van zwaar vervuilde lagunes Verkenning van de toekomst voor Afsluitdijk, IJsselmeer en Waddenzee
Perifyton: Achnanthes longipes
Alles is overal ...   Beijerinck ... en het milieu selecteert !   Baas Becking